Egeskoven er et nyt økosamfund på Egebjerg-halvøen i Odsherred. Ved årets begyndelse 2021 overtog vi grunden og byggemodningen er nu igang.

Egeskoven består på nuværende tidspunkt af 24 familier i alle aldre og med en masse dejlige børn. Heldigvis har I stadig mulighed for at blive en del af Danmarks dejligste og mest fantastiske fællesskab.

Vi afholder personlige fremvisninger af grunden efter aftale – skriv til os, hvis I har lyst til en guidet tur, hvor I kan høre mere om projektet: oekosamfundet.egeskoven@gmail.com

I kan også holde jer opdaterede med aktuelle nyheder fra Egeskoven på Facebook: facebook.com/Egeskoven og Instagram: @oekosamfundet.egeskoven

Økosamfundet Egeskoven bliver et sted hvor det moderne liv forenes med bæredygtige bygge, dyrknings- og boformer. Det bliver et trygt sted at vokse op, og der bliver plads til både leg, fællesskab og privatsfære. Vugge-til-Vugge og permakulturprincipperne er mål og form, hvorved vi kommer til at bidrage positivt til naturen og biodiversiteten. Til glæde for os selv, vores børn, og dem, der kommer efter.

Egeskoven et økosamfund i Egebjerg i Odsherred Kommune funderet i permakultur
De kommende beboere på grunden hvor Egeskoven er under etablering – maj 2021.

Glostrupvej 27 A i Egebjerg landsby, vest for Iværksætterhuset, og syd for Fri & Fro, ligger grunden på knap 12 (ha) hvor Egeskoven efter planen skal realiseres.

Siden her beskriver kun projektet og arbejdet med etableringen af Egeskoven ganske kort- og indtil den bliver bygget lidt mere ud, kan du danne dig et tydeligere indblik ved at læse lokalplanen for Egeskoven(pdf): Lokalplan-Nr-2019-14-Økosamfundet-Egeskoven-Egebjerg (PDF).

1 Ledigt lod — lodderne er ca. 1.900 m2

Vi er blevet enige om en ligelig fordeling på størrelsen af jordlodderne, således at alle andelshavere får et jordlod på samme størrelse (ca. 1900 m2).
Estimeret andelspris kr. 288.000,-

Følg Egeskoven på facebook: facebook.com/Egeskoven og instagram: @oekosamfundet.egeskoven

En forening afløses af en anden

Andelsforeningen som skal danne rammen om Egeskoven vil blive oprettet i løbet af 2021. Vi har ventet på at lokalplanen blev vedtaget og grunden overtaget. Nu er de sidste sten blevet fjernet, og vi kan endeligt gå i gang med etableringen. Indtil nu er arbejdet med at gøre Egeskoven til en realitet, blevet gennemført i regi af foreningen: Egeskoven under etablering.
Her kan du læse vedtægterne for Egeskoven under etablering revideret juli 2021 (PDF),
og her er det forløbige udkast til vedtægterne for Andelsforeningen Økosamfundet Egeskoven (PDF).

opdateringer

Vil du være med i Egeskoven?

Hvis du efter at have læst projektbeskrivelsen, lokalplanen og vedtægterne nøje, tænker at dette er lige noget for dig og din evt familie/venner/samlever, så skriv en ansøgning, hvor du skriver lidt om dig/jer og hvorfor du/I kunne tænke jer at bo i Egeskoven. Send ansøgningen som mail til:
oekosamfundet.egeskoven@gmail.com

På baggrund af ansøgningerne indkaldes der til samtaler med bestyrelsen/samtaleudvalget; Samtalerne foregår i Egebjerg og er muligheden for at mødes rigtigt og lære lidt mere om hinanden. Efter samtalen er der en spadseretur hen til grunden for at se stedet med egne øjne.

Hvis vi efterfølgende siger ja tak til hinanden, bliver du/I medlem af Egeskoven under etablering og vælger et ledigt jordlod, hvor du/I vil bo, i det kommende økosamfund, Egeskoven.

Det koster 5000 kr. i indmeldelsesgebyr, at blive medelem af Egeskoven under etablering. Det er en engangsydelse som ruster foreningen til at dækker de løbende udgifter til: advokat, lokaleleje, pr. osv. - frem til overtagelsen af grunden, og dermed stiftningen af andelsforeningen. Indmeldelsesgebyret bliver ikke tilbagebetalt, hvis man vælger at trække sig fra projektet igen. Se vedtægterne for Egeskoven under etablering.

Økonomi

Fire uger efter indmeldelsesdato betales den estimerede andelspris på kr. 288.000,00 samt tilslutningsafgifter til vand/el på kr. 32.275.

Den estimerede andelspris har vi beregnet ud fra indhentede tilbud, som vi forventer dækker køb af grund samt byggemodning, grusvej, vandrensningsanlæg, m.m. Se evt. projektbeskrivelsen.

Huset står du/I selv for at opføre, både rent praktisk og økonomisk, så udgifter hertil er udover andelsprisen samt tilslutningsafgifter. Vi ser gerne, at man har sin finansiering på plads, inden vi aftaler en personlig samtale.

Vi må desværre gøre opmærksom på, at realkreditlån ikke er en mulighed, og at banklån indtil videre også har vist sig at være stort set umuligt at få. Ønsker man alligevel at forhøre sig i sin bank vedr. lånemuligheder, er det vigtigt man sender banken vores vedtægter for den kommende Andelsforening, da det er på baggrund af disse, de foretager vurderingen.

!Hvis du/I springer fra projektet, vil beløbet for andelen først kunne tilbagebetales, når en ny andelshaver står klar til at overtage dit/jeres jordlod og andel.

Byggeri

Selvbyg, medbyg og nøglefærdigt byggeri er muligt, så længe det lever op til foreningens krav om bæredygtighed, samt at det holder sig indenfor lokalplanens rammer, og overholder det gældende byggereglement for helårsbeboelse.

Der må kun opføres én bolig pr. andel. Som vejledende information kan siges at prisen på nøglefærdigt byggeri typisk ligger omkring 15.000 – 20.000 kr. pr. kvm. Man kan selvfølgelig nedbringe prisen en del, hvis man kan bygge selv.

Lidt om os

Da vi startede først i 2017, var vi blot fem og nu er vi vokset til omkring fyrre engagerede mennesker - voksne og børn i forskellige aldre dog vidt forskellige baggrunde -der alle vil bygge, bo og gro i Egeskoven. Vi har stadig plads til flere - Vil du også være med? Her kan du læse lidt om nogle af os, der er med: