Egeskoven er en drøm om at skabe et nyt økosamfund på Egebjerg-halvøen i Odsherred — og det er en drøm som er stadig tættere på at blive til virkelighed.

Der bliver løbende arbejdet på at invitere til åbne informationsmøder både i Egebjerg og i København.
Seneste informationsmøde var 8/11/2020 se eventet: eventen på facebook.
Hold øje med facebooksiden for fremtidige datoer: facebook.com/Egeskoven
Deltagelse til informationsmøder kræver tilmelding pr. email til: oekosamfundet.egeskoven@gmail.com

Økosamfundet Egeskoven skal være et sted hvor det moderne liv forenes med bæredygtige bygge, dyrknings- og boformer. Det skal være et trygt sted at vokse op, og der skal være plads til både leg, fællesskab og privatsfære. Vugge-til-Vugge og permakulturprincipperne er mål og form, hvorved vi vil bidrage positivt til naturen og biodiversiteten. Til glæde for os selv, vores børn, og dem, der kommer efter.

Egeskoven et økosamfund i Egebjerg i Odsherred Kommune
Marco på grunden hvor Egeskoven bliver etableret.

Glostrupvej 27 A i Egebjerg landsby, vest for Iværksætterhuset, og syd for Fri & Fro, ligger grunden på knap 12 (ha) hvor Egeskoven efter planen skal realiseres.

Siden her beskriver kun projektet og arbejdet med etableringen af Egeskoven ganske kort- og indtil den bliver bygget lidt mere ud, kan du læse den fulde detaljerede projektbeskrivelse her (PDF).

11 Ledige lodder — af ca. 1.900 m2

Vi blev på sidste medlemsmøde enige om en ny og ligelig fordeling af jordlodderne, således at alle andelshavere nu får et jordlod på samme størrelse (ca. 1900 m2).
Estimeret andelspris kr. 288.000,-

Følg Egeskoven på facebook: facebook.com/Egeskoven og instagram: @oekosamfundet.egeskoven

En forening afløses af en anden

Andelsforeningen som skal danne rammen om Egeskoven, kan først stiftes den dag lokalplanen for udstykningen er vedtaget og grunden købes. Så indtil den dag foregår arbejdet med at gøre Egeskoven til en realitet i regi af foreningen: Egeskoven under etablering.
Her kan du læse vedtægterne for Egeskoven under etablering (PDF),
og her er det forløbige udkast til vedtægterne for Andelsforeningen Økosamfundet Egeskoven (PDF).

2020, 2021

I begyndelsen af 2020 blev lokalplansprocessen hos Odsherred Kommune sat igang; med en forventning om overtagelse af grunden og påbegyndelse af byggemodning henmod sidst på året.

Vil du være med i Egeskoven?

Hvis du efter at have læst projektbeskrivelsen og vedtægterne nøje, tænker at dette er lige noget for dig og din evt familie/venner/samlever, så skriv en ansøgning, hvor du skriver lidt om dig/jer og hvorfor du/I kunne tænke jer at bo i Egeskoven. Send ansøgningen som mail til:
oekosamfundet.egeskoven@gmail.com

På baggrund af ansøgningerne indkaldes der til samtaler med bestyrelsen/samtaleudvalget; Samtalerne foregår i Egebjerg og er muligheden for at mødes rigtigt og lære lidt mere om hinanden. Efter samtalen er der en spadseretur hen til grunden for at se stedet med egne øjne.

Hvis vi efterfølgende siger ja tak til hinanden, bliver du/I medlem af Egeskoven under etablering og vælger et ledigt jordlod, hvor du/I vil bo, i det kommende økosamfund, Egeskoven.

Det koster 5000 kr. i indmeldelsesgebyr, at blive medelem af Egeskoven under etablering. Det er en engangsydelse som ruster foreningen til at dækker de løbende udgifter til: advokat, lokaleleje, pr. osv. - frem til overtagelsen af grunden, og dermed stiftningen af andelsforeningen. Indmeldelsesgebyret bliver ikke tilbagebetalt, hvis man vælger at trække sig fra projektet igen. Se vedtægterne for Egeskoven under etablering.

Økonomi

8 uger efter indmeldelsesdato betales den estimerede andelspris kr. 288.000,- og derved er reservationen af jordloddet gældende. Købet sker, når lokalplanen er endeligt vedtaget og gældende, hvilket vi regner med bliver i slutningen af 2020 eller begyndelsen af 2021.

Den estimerede andelspris har vi beregnet ud fra indhentede tilbud, som vi forventer dækker køb af grund samt byggemodning, grusvej, vandrensningsanlæg, m.m. Se evt. projektbeskrivelsen.

Huset står du/I selv for at opføre, både rent praktisk og økonomisk, så udgifter hertil er udover andelsprisen. Hvis du/I ikke allerede har en finansiering på plads, så er det en rigtig god ide at tale med banken, inden vi aftaler en samtale. Af erfaring ved vi desværre, at det kan være svært at låne til denne type projekt - og generelt at låne til byggeprojekter. Vi gør opmærksom på, at der ikke kan optages realkreditlån.

!Hvis du/I springer fra projektet, vil beløbet for andelen først kunne tilbagebetales, når en ny andelshaver står klar til at overtage dit/jeres jordlod og andel. Hvis Egeskoven, mod forventning, ikke bliver gennemført, bliver det fulde beløb selvfølgelig returneret til alle medlemer.

Byggeri

Selvbyg, medbyg og nøglefærdigt byggeri er muligt, så længe det lever op til foreningens krav om bæredygtighed, samt at det holder sig indenfor lokalplanens rammer, og overholder det gældende byggereglement for helårsbeboelse.

Der må kun opføres én bolig pr. andel. Som vejledende information kan siges at prisen på nøglefærdigt byggeri typisk ligger omkring 15.000 – 20.000 kr. pr. kvm. Man kan selvfølgelig nedbringe prisen en del, hvis man kan bygge selv.

Lidt om os

Da vi startede i foråret 2016, var vi blot fem og nu er vi vokset til fyrre engagerede mennesker - voksne og børn i forskellige aldre dog vidt forskellige baggrunde -der allevilbygge, bo og gro i Egeskoven. Vi har stadig plads til flere - Vil du også være med? Her kan du læse lidt om nogle af os, der er med: