Egeskoven er et økosamfund på Egebjerg-halvøen i Odsherred.

Egeskoven består af 25 familier med mennesker i alle aldre.

Egeskoven er et sted hvor det moderne liv forenes med bæredygtige bygge, dyrknings- og boformer. Det bliver et trygt sted at vokse op, og der bliver plads til både leg, fællesskab og privatsfære. Vugge-til-Vugge og permakulturprincipperne er mål og form, hvorved vi kommer til at bidrage positivt til naturen og biodiversiteten. Til glæde for os selv, vores børn, og dem, der kommer efter.

Alle andele i Egeskoven er blevet besat – og dermed er alle lodder solgt. Hvis det skulle ændre sig, vil fremtidige 'lodder til salg' blive annonceret her på siden igen, og på facebook.

Man er stadig velkommen til at kontakte os for en guidet tur i Egeskoven, hvor man kan høre mere om projektet. Skriv til: oekosamfundet.egeskoven@gmail.com

Se aktuelle opdateringer om Egeskoven på Facebook: facebook.com/Egeskoven og Instagram: @oekosamfundet.egeskoven

Egeskoven et økosamfund i Egebjerg i Odsherred Kommune funderet i permakultur
De kommende beboere på grunden hvor Egeskoven er under etablering – maj 2021.

På det tidligere Glostrupvej 27 A i Egebjerg landsby, vest for Iværksætterhuset, og syd for Fri & Fro, ligger det nye Egeskoven på en knap 12 (ha) stor grund.

Lokalplanen for Egeskoven kan give et yderligere indlblik og kan læses her(pdf): Lokalplan-Nr-2019-14-Økosamfundet-Egeskoven-Egebjerg (PDF).

En forening afløses af en anden

Andelsforeningen som skal danne rammen om Egeskoven vil blive oprettet i løbet af 2022. Vi har ventet på at lokalplanen blev vedtaget og grunden overtaget. Nu er de sidste sten blevet fjernet, og vi kan endeligt gå i gang med etableringen. Indtil nu er arbejdet med at gøre Egeskoven til en realitet, blevet gennemført i regi af foreningen: Egeskoven under etablering.
Her kan du læse vedtægterne for Egeskoven under etablering revideret juli 2021 (PDF),
og her er det forløbige udkast til vedtægterne for Andelsforeningen Økosamfundet Egeskoven (PDF).

Lidt om os

Da vi startede først i 2017, var vi blot fem og nu er vi vokset til omkring fyrre engagerede mennesker - voksne og børn i forskellige aldre dog vidt forskellige baggrunde -der alle vil bygge, bo og gro i Egeskoven. Her står lidt om nogle af os: